Bemutatkozás

 

Pénzügyek Tanszék a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) több korábbi tanszékének szakcsoportjaiból alakult 2005-ben. A Tanszék igen széles, sokrétű szakterületet tudhat magáénak, így a „Pénzügyek Tanszék” lényegében egy gyűjtőelnevezés. A Tanszék oktatási és kutatási területe lefedi mind a mikro- (vállalati, pénzintézeti és tőkepiaci), mind makro- (államháztartás, monetáris és nemzetközi) pénzügyi témacsoportokat. Az előbbiek mellett a Tanszék nagy hangsúlyt fektet a számviteli és kontrolling képzésre. Célitűzésünk, hogy korunk megatrendjeinek – digitalizáció és az azzal összefüggő adatgazdaság – pénzügyi aspektusait is kutassuk és oktassuk a klasszikus pénzügyi elméletek és módszertanok mellett.
 
Tanszékünk célja, hogy a BME-n más karokkal az oktatási és kutatási együttműködést minél szorosabbra fűzze, melyen keresztül a mérnöki hallgatók naprakész és szakmájuk szempontjából releváns pénzügyi képzéshez jutnak. A GTK hallgatók vonatkozásában oktatási célunk olyan közgazdászok képzése, akik elméleti és gyakorlati megközelítésben ismerik a gazdaság makro- és mikroszintű pénzügyi folyamatait, az alkalmazható pénzügyi módszereket, azok hatásait és korlátait. A fentiek mellett aktív szakmai kapcsolatok kialakítására törekszünk piaci szereplőkkel, különösen a pénzügyi piacok szakembereivel, valamint a fiskális és monetáris politika szakértőivel. Hangsúlyosnak gondoljuk az idegen nyelvi oktatás és a nemzetközi oktatási-kutatási együttműködések erősítését.
 

Fontosabb tantárgyaink a következők:

Üzleti gazdaságtan, Vállalati pénzügyek, Határidős és opciós ügyletek, Közösségi gazdaságtan, Makropénzügyek, Nemzetközi pénzügyi piacok, Bankügyletek, Befektetés, Számvitel, Vezetői számvitel, Kontrolling, Üzleti tervezés, Gazdaságtörténet, Politikaelmélet, Technikatörténet, Ipartörténet, Pénzügyi matematika, Digitális gazdaságtan és Adatgazdaságtan.

 
Tanszékvezető: Dr. Nemeslaki András