Dr. Bóta Gábor

Dr. Bóta Gábor
Q épület QA336
463-2808
463-2745

Dr. Bóta Gábor

egyetemi docens

Pénzügy Szakcsoport

  • PhD (Gazdálkodás és szervezéstudományok), BME, 2007  
  • Master of Business Administration, BME, 2006
  • Okl. műszaki menedzser, BME, 2001  
  • egyetemi adjunktus, BME Pénzügyek Tsz. 2007-
  • egyetemi tanársegéd, BME Pénzügyek Tsz. 2005-2007  
  • egyetemi tanársegéd, BME Ipari Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tsz. 2003-2005  
  • tőkepiaci árazódás
  • reálopciók
  • Befektetések
  • Határidős és opciós ügyletek

gazdasági dékánhelyettes BME GTK 2009-