Bemutatkozás

 

A Pénzügyek Tanszék a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Üzleti Tudományok Intézetének része. Több korábbi tanszék részeiből 2005. szeptember 1-jén alakult a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának akkori mélyreható szervezeti átalakulásának részeként. Ekkor jött létre az Üzleti Tudományok Intézet is, amelyet a Pénzügyek mellett a Menedzsment és Vállalatgazdaságtan, valamint az Üzleti Jog tanszékek alkotnak.
 
Alapvető célunk, hogy a pénzügyek, a befektetések, a számvitel, a gazdaságpolitika, és a gazdaságtörténet szakterületeken az ország egyetemi hallgatói közössége, valamint üzleti és közszféra szakemberei kiemelkedő oktatási helyként tartsák számon a Tanszéket, mialatt kiemelkedő tudományos műhelyeként is elismertek legyünk.
 
A Tanszék mintegy 20 főállású oktató-kutatójának háromnegyede PhD fokozattal rendelkezik, egyharmada docens, Dr. Tarafás Imre és Dr. Veress József az MTA doktorai, egyetemi tanárok. A Tanszék igen széles, sokrétű szakterületet tudhat magáénak – a „pénzügyek tanszék” egyszerű elnevezés esetünkben inkább gyűjtőelnevezés. A Tanszék alapvetően a pénzügyi, számviteli és gazdaságpolitikai diszciplínák gondozója a BME-n.
Fontosabb tantárgyaink a következők:
üzleti gazdaságtan, vállalati pénzügyek, határidős és opciós ügyletek, közösségi gazdaságtan, makrogazdasági pénzügyek, nemzetközi pénzügyi piacok, bankügyletek, befektetés, számvitel, vezetői számvitel, kontrolling, üzleti tervezés, gazdaságpolitika, gazdaságtörténet, politikaelmélet, technikatörténet, ipartörténet, pénzügyi matematika és ökonometria. E területeknek természetesen nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi vonatkozákozásait, részterületeit is képviseljük, műveljük.
 
E szerteágazó oktatási és kutatási tevékenységet három tanszéki szakcsoportra osztva végezzük: Pénzügy szakcsoport (szakcsoportvezető: Dr. Ormos Mihály), Számvitel szakcsoport (szakcsoportvezető: Dr. Laáb Ágnes), Gazdaságpolitika és gazdaságtörténet szakcsoport (szakcsoportvezető: Dr. Veress József).
 
A Pénzügyek Tanszék – az Üzleti Tudományok Intézet másik két tanszékével szorosan együttműködve – szakvezető („gesztor”) tanszéke a Nemzetközi gazdálkodás alapszaknak, a Pénzügy mesterszaknak és a Számvitel mesterszaknak. Társ-szakvezetője („társgesztora”) a Gazdálkodási és menedzsment alapszaknak és az MBA (Master of Business Administration) mesterszaknak. Munkatársaink évről-évre megjelennek a hallgatói minősítések szerint legjobb oktatók között, míg a Tanszék oktatóinak átlagos minősítése rendszeresen a legmagasabb a kari tanszékek között.
 
Tanszékünk a PhD képzés keretében a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolában a Pénzügy Program és a Számvitel Program vezetője. A Tanszék kutatási eredményessége kiemelkedő, munkatársaink számos kutatói díjat szereztek az elmúlt években. Jelenleg 15 darab Web of Science-en jegyzett cikk szerzői között szerepelnek tanszéki kollégáink. A tanszéki PhD fokozatszerzés mind mennyiségét, mind a fokozatszerzési arányokat tekintve is igen eredményes.
 
Büszkék vagyunk arra, hogy munkatársaink a Tanszék megalakulása óta számos fontos kari és egyetemi funkciót töltöttek be: Dr. Andor György rektorhelyettes, gazdasági tanács tag, dékánhelyettes; Dr. Bóta Gábor dékánhelyettes; Dr. Ormos Mihály dékánhelyettes, szenátusi tag; Dr. Tarafás Imre doktori tanács elnök, Dr. Veress József dékán, doktori tanács elnök.
 
Tanszékvezető-helyettes: Dr. Ormos Mihály